Verksamhetschef

0762 – 427 267

Samordnare

0762 – 620 451

Om assistans

 

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges till den som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov. Det kan gälla allt från praktiska saker som påklädning, matlagning, personlig hygien, till hjälp att vistas utomhus, ha en meningsfull fritid, eller att kunna arbeta och studera.tillgodose sina grundläggande behov.

Att ansöka om pesonlig assistans

Så här går det till:

!. Skriftlig ansökan skickas till kommun eller Försäkringskassa. Ansökan ska styrkas med ett läkarintyg från en läkare, samt en ADL- bedömning från en arbetsterapeut. 

2. Efter att dina handlingar har skickats in kommer du att bli kontaktad av kommunen eller Försäkringskassa för ett hembesök som en start på utredning av ditt hjälpbehov. 

3. Handlägningsiden för utredning och bedömning av ditt hjälpbehov tar ca 3 - 4 månader. Därefter kommer du att få ett beslut om din rätt till pesonlig assistans. 

4. Om du skulle vara missnöjd med det beslut som du fått från kommnen eller Försäkringskassa kan du överklaga det till domstol. 

Vi kan vara med dig och hjälpa till under hela processen.