Verksamhetschef

0762 – 427 267

Samordnare

0762 – 620 451

LSS & SoL

 

Bild1 srgb 274x300

För barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar eller psykosocial problematik erbjuder vi följande insatser: Boendestöd, ledsagning, avlösning i hemmet, kontaktperson. Vi är per idag godkända som utförare i Sollentuna kommun. Inom kort kommer vi att utöka listan med kommuner som KMK samarbetar med.