Verksamhetschef

0762 – 427 267

Samordnare

0762 – 620 451

Familjehem

 

Vi är per idag verksamma i Stockholm- och Uppsalaområdet. För unga vuxna erbjuder vi dessutom träningslägenheter, inklusive kontaktperson. Kontakta oss så berättar vi mer.