Verksamhetschef

0762 – 427 267

Samordnare

0762 – 620 451
  • Vi erbjuder våra klienter tjänster av högsta kvalitet

Personlig assistans

Ett personligt utformat stöd som ges till Dig som har ett funktionshinder.

Hemtjänst

Det är viktigt att det känns rätt, och det är viktigt att det är Dina behov och Dina önskemål som styr. Vi lägger stor vikt vid kontinuitet.

LSS & SoL

Ett stort engagemang och ett professionellt bemötande är vårt sätt att arbeta!

Bemanning

Vi rekryterar och konsulterar ut chefer, socionomer samt undersköterskor inom den sociala omsorgen.

Familjehem & jourhem

Våra familjehem och jourhem finns i Stockholm- och Uppsalaområdet.